ikona, element graficzny, symbol oka. To aktywny przycisk, który włącza wysoki kontrast strony PL   EN   DE

Polityka ochrony prywatności

Polityka ochrony prywatności

Zbieramy i przetwarzamy dane przekazywane w trakcie nawiązywania, utrzymania i zakończenia połączenia komputera z serwerami, na których działa oprogramowanie ProfesjonalnyLekarz.pl Przetwarzamy dane z połączenia w celach technicznych. Dane z połączenia, w szczególności adresy IP przetwarzane są przez oprogramowanie ProfesjonalnyLekarz.pl w celu gromadzenia danych o ruchu internetowym, w tym informacji demograficznych i lokalizacyjnych (pod warunkiem wyrażenia zgody).

Korzystamy z plików Cookies

Oprogramowanie ProfesjonalnyLekarz.pl używa cookies w celu dostarczania treści, funkcji i usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników Portalu. Cookies wykorzystujemy do obsługi ruchu anonimowego (nielogowanego) oraz logowanego z wykorzystaniem autoryzacji jedno i dwuetapowej w czasie sesji.

Wykorzystaniem cookies każdy użytkownik może zarządzać osobiście poprzez ustawienia przeglądarki. Wyłączenie cookies w przeglądarce może ograniczyć lub uniemożliwić korzystanie z naszych usług. Cookies służą nam również do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o wykorzystaniu Portalu i oprogramowania ProfesjonalnyLekarz.pl przez Użytkowników.

Nasze standardy

Szanujemy dane Użytkowników. Administratorem i operator Portalu danych osobowych jest PReal’s sp. z o.o. Dbamy o najwyższy poziom bezpieczeństwa. Dane gromadzone są w połączeniu szyfrowanym i przetwarzane na serwerach, do których dostęp mają wyłącznie uprawnieni administratorzy objęci dodatkowo umowami o poufności i tajemnicy.

Dane dostępne w Portalu

Portal ProfesjonalnyLekarz.pl prezentuje dane Lekarzy i Placówek Medycznych, by zapewnić powszechnie dostępną informację o rynku medycznym. Oprogramowanie ProfesjonalnyLekarz.pl jest platformą zamkniętą. Osoby nieuprawnione nie mogą dokonywać zmian w kodzie oprogramowania. Portal dostarcza funkcjonalność, która pozwala na swobodne publikowanie opinii czytelników i Pacjentów na temat Lekarzy i Placówek, zadawanie pytań, a także dodawanie publikacji i własnych wypowiedzi. Treści publikowane w Portalu zgodnie z logiką działania wyszukiwarek internetowych mogą być indeksowane i wyświetlane w wynikach wyszukiwania.

Dane wymagane podczas rejestracji Czytelnika/Pacjenta

W formularzu rejestracyjnym konieczne jest podanie następujących danych: zwrot grzecznościowy, imię (imona), nazwisko, nick, miasto, województwo, numeru telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej, który jest loginem, hasło, hasło do obsługi na odległość, a także, w przypadku zawierania umowy o świadczenie usług za wynagrodzeniem numer dowodu osobistego, PESEL i adres zamieszkania.

Dane wymagane podczas rejestracji Lekarza

W formularzu rejestracyjnym konieczne jest podanie następujących danych: zwrot grzecznościowy, tytuł zawodowy/naukowy, imię (imona), nazwisko, miasto, województwo, numer telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej, który jest loginem, hasło, numer PWZ, specjalizacja zawodowa, hasło do obsługi na odległość, a także, w przypadku zawierania umowy o świadczenie usług za wynagrodzeniem numer dowodu osobistego, PESEL i adresu zamieszkania.

Od pozostałych specjalistów nie posiadających numeru PWZ oczekujemy skanu dyplomu zawodowego.

Zasady przetwarzania danych eksploatacyjnych

Zbieramy i przetwarzamy dane przekazywane w trakcie nawiązywania, utrzymania i zakończenia połączenia komputera z serwerami, na których działa oprogramowanie ProfesjonalnyLekarz.pl Przetwarzamy dane z połączenia w celach technicznych. Dane z połączenia, w szczególności adresy IP przetwarzane są przez oprogramowanie ProfesjonalnyLekarz.pl w celu gromadzenia danych o ruchu internetowym, w tym informacji demograficznych i lokalizacyjnych (pod warunkiem wyrażenia zgody).

Dane o Czytelnikach/Pacjentach publikowane w Portalu

Nie publikujemy danych Czytelników/Pacjentów. Publikujemy „nick”. O publikowaniu danych (imienia i nazwiska) decyduje za każdym razem Czytelnik/Pacjent. Żadne inne dane o Użytkowniku nie są publicznie ujawniane i służą do obsługi konta użytkownika i wykorzystania funkcji Portalu.

Dane o Lekarzach publikowane w Portalu

W profilach Lekarzy wyświetlane są wszystkie dane podane podczas rejestracji, z wyłączeniem zwrotu grzecznościowego, województwa, numeru telefonu komórkowego (chyba, że Lekarz zdecydował inaczej), adresu poczty elektronicznej, który jest loginem, hasła, numeru PWZ, hasła do obsługi na odległość, a także, w przypadku zawierania umowy o świadczenie usług za wynagrodzeniem, numeru dowodu osobistego, PESEL i adresu zamieszkania. Dodatkowo wyświetlane są inne dane, podawane przez Lekarza dobrowolnie. W profilu Lekarza wyświetlane są opinie i średnia ocen.

Dane wymagane podczas rezerwacji terminu poprzez rejestrację online

Podczas rezerwacji online u Lekarza za pośrednictwem oprogramowania udostępnionego w profilu Lekarza wymagane jest podanie imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail. Dane te są wprowadzane do oprogramowania, którego dysponentem jest Lekarz i mogą być prezentowane personelowi pomocniczemu Lekarza.

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Czytelników/Pacjentów i Lekarzy jest PReal’s sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Algierskiej 17L/5, 03-977. PReal’s Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, europejskiego i międzynarodowego oraz na zasadach określonych w Polityce Ochrony Prywatności ProfesjonalnyLekarz.pl, w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych.

PReal’s sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Czytelników/Pacjentów i Lekarzy w zakresie niezbędnym do nawiązania połączenia, ukształtowania i prezentowania treści, zmiany treści, nawiązania, prawidłowej realizacji i rozwiązania usług świadczonych drogą elektroniczną. Za zgodą Lekarza PReal’s Sp. z o.o. przetwarza dane właściciela w szerszym zakresie.

Udostępnione przez Czytelników/Pacjentów i Lekarzy dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w portalu medycznym ProfesjonalnyLekarz.pl, a za jego zgodą mogą być przetwarzane przez PReal’s Sp. z o.o. w celach statystycznych i marketingowych.

Treści publikowane przez Czytelników/Pacjentów i Lekarzy

Opinie, pytania i odpowiedzi oraz publikacje, a także inne informacje publikowane w profilach Lekarzy i Placówek Medycznych są publicznie dostępne dla wszystkich.

Przechowywanie i ochrona informacji

Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Dostęp do baz danych i kodu oprogramowania ProfesjonalnyLekarz.pl mają jedynie osoby z autoryzowanymi uprawnieniami nadanymi przez PReal’s sp. z o.o.

Prawa przysługujące Czytelnikom/Pacjentom i Lekarzom

Czytelnicy/Pacjenci i Lekarze w każdej chwili mają prawo wglądu do swoich danych, prawo do ich poprawiania i aktualizacji oraz usunięcia. W szczególnych przypadkach takich jak blokada korzystania z usług ProfesjonalnyLekarz.pl możemy odmówić usunięcia danych niezbędnych do zablokowania możliwości ponownej rejestracji. Podstawą prawną odmowy jest art. 19 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 21 ust .1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Odmowa usunięcia danych ma również miejsce w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

Zachowujemy prawo do udostępnienia części danych osobowych Czytelników/Pacjentów i Lekarzy osobom trzecim. m.in. dla celów związanych z ochroną ich prawnie chronionych interesów (np. praw autorskich lub dóbr osobistych), ale wyłącznie na pisemny wniosek. Podmiot lub osoba lub pełnomocnik, który występuje z tego typu wnioskiem jest zobowiązany udokumentować fakt naruszenia jego prawnie chronionych interesów oraz przedstawić dowody uprawdopodabniające dokonanie naruszenia. Ponadto, dane mogą zostać udostępnione osobom trzecim na podstawie umowy zawartej z PReal’s sp. z o.o., jak również może również udostępnić zgromadzone dane osobowe na życzenie lub za zgodą Czytelników/Pacjentów i Lekarzy lub też na żądanie uprawnionych organów państwowych (sądy, prokuratura, Policja). Korespondencja kierowana do PReal’s sp. z o.o. jest archiwizowana do celów dowodowych.

Informacje wysyłane do Czytelników/Pacjentów i Lekarzy

Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania wszystkim Czytelnikom/Pacjentom i Lekarzom listów elektronicznych (e-mail) z powiadomieniami o ważnych zmianach w Portalu i jego oprogramowaniu. Adminstrator i operator może wysyłać listy elektroniczne o charakterze komercyjnym, zwłaszcza reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej za zgodą Czytelników/Pacjentów i Lekarzy. Treści te mogą być też prezentowane w kontach do Czytelników/Pacjentów i Lekarzy po zalogowaniu.ProfesjonalnyLekarz.pl
ul. Algierska 17L/5
03-977 Warszawa

kontakt@profesjonalnylekaz.pl

Copyrights 2022 ProfesjonalnyLekarz. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie preals.pl

Korzystamy z Cookies, by zapewnić Ci dostęp do informacji i wszystkich oferowanych usług oraz po to, by gromadzić informacje związane z korzystaniem z serwisu, a także wyświetlać reklamy dopasowane do użytkowników. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają właściwe wyświetlanie treści, analizę ruchu internetowego, ruchu reklamowego, a także utrzymanie sesji po zalogowaniu. Można wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Twoje dane przetwarza:

PREALS sp. z o. o., ul. Algierska 17L/5, 03-977 Warszawa
KRS: 0000641513, NIP: 1132920117, REGON: 36562083700000
Kapitał zakładowy: 1 000 000 zł.